Консультация адвоката онлайн

Задать вопрос

Страницы (192): «-100-10186187188189190191192»
Оксана (Карсный Лиман)
Вопрос задан 13 июня 2014 г., 15:48:55
Может ли гражданин Украины выехать на ПМЖ в Беларуссь,если он платит в Украине алименты?
Ответ на вопрос:
Может если алименты справляются своевременно и нет задолженностей. При наличии задолженностей ДВС может обратится в суд и ограничить выезд/вьезд с/на Украину.
Лідія
Вопрос задан 14 мая 2014 г., 22:27:26
59 року народження, не вистачає загального трудового стажу 1.5 року, скільки я повина допрацювати щоб вийти на пенсію
Ответ на вопрос:
Згідно до статті 12 Закону України "Про пенсійне забезпечення" Право на пенсію за віком мають жінки після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 20 років. Це є загальна норма для всіх. Далі в даному розділі ІІ визначають категорії осіб на пільгових умовах, зайнятих на підземних і відкритих гірничих роботах та в металургії, громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і т.і. і т.п. Тому на Ваше запитання без додаткових даних про Вас повністю відповісти неможливо.
Lyuda (Ochakov)
Вопрос задан 14 мая 2014 г., 15:01:44
1. Як правильно розрахувати середню місячну зарплату для отримання вихідної допомоги, якщо у січні було 20 календарних днів лікарняного, а у лютому - 15 календарних днів лікарняного при виходу на пенсію за станом здоров'я з 14 березня 2014 року. Вкажіть будь-ласка статті регламентуючих документів.
2. Як розрахувати матеріальну допомогу у розмірі 10 місячних посадових окладів, якщо оклад 1218 грн, ранг - 70 грн, а вислуга - 243,40 грн. Чи враховуються при розрахунку премії та доплата за високі досягнення?
Ответ на вопрос:
1. Основним документом, що регламетує порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку вихідної допомоги є Постанова КМУ №100 від 08.02.1995р. "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати" (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/100-95-%D0%BF).
2. Якщо розмір матеріальної допомоги визначений (я певен що конкретним документом) у розмірі 10 місячних посадових окладів, то іншого нічого не може бути як 10 х на посадовий оклад.
Гвоздик Анатольевна (Вишневое)
Вопрос задан 13 мая 2014 г., 16:30:35
Летом заканчивается доверенность на автомобиль, как дальше быть?
Ответ на вопрос:
Снять автомобиль с учета и оформить купчую на себя или доверенного человека у нотариуса и стать полноценным собственником авто. Иначе....могут случайно забрать за долги собственника авто.
Елена (Луганск)
Вопрос задан 30 апреля 2014 г., 12:50:30
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеет ли право исполнительная служба менять сумму задолженности по алиментам?
У меня двое детей от разных браков. Алименты я платил,но не стабильную сумму,так как предприятие мне не выплачивало заработную плату весь 2013год. Окончательное решение суд вынес решение 25 ноября 2013года. Но до сих пор задолженность по зарплате не погашена.
Исполнительная служба, имея на руках все решения судов по вопросу невыплаты мне зарплаты, считает мне задолженность исходя из того что я "не работал"(ТК находилась на предприятии). Потом отменила сои справки и посчитала мне сумму задолж.,исходя из 30% прожит.мин.на ребенка. Я занял деньги,погасил свою задолженность и приготовил иск на снятие с ареста своего дома(?).На днях я узнаю,что под давлением моих жен испонительная служба опять анулировала справки ,посчитанные исходя из 30% прож.мин.на ребенка и вернулась к справкам,посчитанным мне как "не работающему" за 2013год!.Имеет ли право исполнительная служба ,имея на руках одни и те же документы, менять суммы расчета задолженности по нескольку раз на год? Что мне делать?
Ответ на вопрос:
Вам нужно обязательно обжаловать действия исполнительной службы (ГИС) имея на руках расчет и его оплату. При этом также нужно ставить в жалобе признание неправомерным последнего расчета ГИС. Все это нужно делать через суд иначе через начальника исполнителя делать это просто бесперспективно.
Оксана Витальевна (Донецк)
Вопрос задан 02 апреля 2014 г., 10:43:07
Не отдают зарплату. Что делать?
Ответ на вопрос:
Я б радив все ж таки спробувати домовитися з керівництвом. Оскільки в разі відсутності домовленостей Ви змушені будете діяти в рамках захисту Вашого порушено та гарантованого права на оплату праці. Так попередьте керівника про те, що в разі не досягнення домовленостей щодо виплати заробітної плати Ви звернетеся зі скаргою до Державної інспекції України з питань праці (центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабміном через Міністра соціальної політики та є органом нагляду за додержанням законодавства про працю. При цьому в разі проведення перевірки даним органом на керівника підприємства в разі встановлення порушень виплати заробітної плати буде накладено штраф за ст. 41 КУпАП (510-1700 грн.) Якщо після перевірки керівник не виконав припис та не виплатив Вам з/п, то даний орган має право накласти штраф (850-1700грн.) Ну якщо після цього не сплатить, то даний орган сам направляє матеріали в прокуратуру, або Ви подасте заяву за невиплату з/п за статтею 175 КК України, за яке вже передбачено покарання штрафом (8500-17000грн.), або виправні роботи до 2 років, або позбавлення волі до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Так що бажаю успіху.
Сергей (Горловка)
Вопрос задан 01 апреля 2014 г., 09:47:24
Добрый день Ув. АДВОКАТЫ! Может ли ранее судимый и отсидевший срок за содеянное ,быть представителем потерпевшего во время следствия.
Ответ на вопрос:
1. Якщо потерпілий фізична особа. То згідно до частини 1 статті 58 КПК України потерпілого у кримінальному провадженні може представляти представник - особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником. Статтею 45 КПК визначено, що захисником може бути адвокат відомості про якого внесено до Єдиного реєстру адвокатів України. Тобто в даному випадку тільки адвокат.
2. Якщо потерпілим є неповнолітня особа або особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною чи обмежено дієздатною. Статтею 59 КПК передбачено, що до участі в процесуальній дії разом з потерпілим залучається її законний представник, а питання участі законного представника потерпілого у кримінальному провадженні регулюється згідно з положеннями статті 44 цього Кодексу. При цьому частиною 2 статті 44 КПК передбачено, що як законні представники можуть бути залучені батьки (усиновлювачі), а в разі їх відсутності - опікуни чи піклувальники особи, інші повнолітні близькі родичі чи члени сім'ї, а також представники органів опіки і піклування, установ і організацій, під опікою чи піклуванням яких перебуває неповнолітній, недієздатний чи обмежено дієздатний. Про залучення законного представника слідчий, прокурор виносить постанову, а слідчий суддя, суд - постановляє ухвалу, копія якої вручається законному представнику. Тобто в даному випадку законним представником можуть бути визначені особи.
3. Якщо потерпілий юридична особа. Частина 2 статті 58 КПК передбачає, що представником юридичної особи, яка є потерпілим, може бути її керівник, інша особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник юридичної особи за довіреністю, а також особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні.
Елена (Донецк)
Вопрос задан 20 марта 2014 г., 22:58:29
Работала в районе крайнего севера с 1987 по август 1993 года руководителем кружка. Будут ли учитываться эти годы в педагогический стаж на Украине? Через какое время после выхода на пенсию по выслуге лет я могу вернуться на предыдущее место работы?
Ответ на вопрос:
Частиною 3 статті 9 Основ законодавства законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування передбачено, що страховий стаж обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, а за періоди до запровадження системи персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб - у порядку та на умовах, передбачених законодавством, що діяло раніше. Статтею 4 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» визначено, що законодавство про пенсійне забезпечення базується на Конституції України, складається з Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, цього Закону, закону про недержавне пенсійне забезпечення, законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов'язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення, міжнародних договорів з пенсійного забезпечення, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України (далі - закони про пенсійне забезпечення), а також інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законів про пенсійне забезпечення, що регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що передбачені законодавством України про пенсійне забезпечення, то застосовуються норми міжнародного договору. Багатосторонньою Угодою про гарантії прав громадян держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у галузі пенсійного забезпечення ратифікованою Україною 13.03.1992 року передбачено наступне. Стаття 1 Пенсійне забезпечення громадян держав - учасниць цієї Угоди та членів їхніх сімей здійснюється за законодавством держави, на території якої вони проживають, тобто за законодавством України. Стаття 6 передбачає, що для встановлення права на пенсію, в тому числі пенсію на пільгових умовах і за вислугу років, громадянам держав - учасниць Угоди враховується трудовий стаж, набутий на території будь-якої з цих держав, а також на території колишнього СРСР за час до набуття чинності цією Угодою (до 13.03.1992р) При цьому Постановою Ради Міністрів СРСР №590 від 03.08.1972р. «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты государственных пенсий» пунктом 108 передбачено, що «В общий стаж работы, дающий право на пенсию, засчитывается всякая работа в качестве рабочего или служащего, независимо от характера и продолжительности работы и длительности перерывов.» А пунктом 110 передбачено, що «Работа в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, с 1 марта 1960 г. засчитывается в стаж в полуторном размере при условии, если работник имел право на льготы, установленные статьей 5 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 г. "Об упорядочении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера" (Ведомости Верховного Совета СССР 1960 г. N 7, ст. 45).
Отже, згідно до вищевикладених норм права до педагогічного стажу в Україні повинно бути зараховано стаж роботи у вказаному Вами районі. Повернутися на попереднє місце роботи в Україні Ви можете без обмежень в часі, оскільки згідно до статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
Ольга (Харьков)
Вопрос задан 28 сентября 2013 г., 09:21:58
Добрый день адвокаты. Очень нужна ваша помощь. Скажите пожалуйста у меня две дочери на моей фамилии. Сейчас я беременна третьим ребенком и хочу дать ему другую фамилию. В каком размере я получу государственную одноразовую материальную помощь? Как на одного ребенка или на третьего и положено ли будет многодетная семья ? Спасибо за ответ.
Ответ на вопрос:
Помощь при рождении третьего ребенка начисляется в размерах прожиточного минимума для детей возрастом до шести лет, установленных в день рождения ребенка (ст. 12 Закона Украины «О государственной помощи семьям с детьми»). Если ребенок рождается в период с 01.01.13-30.11.13 то одноразовая выплата будет 9720 а остальные на протяжении 72 месяцев ежемесячно в суме 1485грн. Если ребенок рождается в период с 01.12.13-31.12.13 то одноразовая выплата будет 10320грн., а остальные на протяжении 72 месяцев ежемесячно в суме 1576,67грн. Согласно абзаца 14 статьи 1 Закона Украины «Об охране детства» многодетная семья с тремя и более детьми является многодетной.
Ирена (Киев)
Вопрос задан 19 сентября 2013 г., 16:17:30
Добрый день!
Меня часто останавливают сотрудники ГАИ, поэтому хочу знать, что делать, если составлен административный протокол;как правильно обжаловать административный протокол; какие права у водителя при остановке за нарушение правил дорожного движения?
Благодарю заранее.
Ответ на вопрос:
Первым делом нужно потребовать от работника милиции копию такого протокола поскольку ч.2 ст. 254 Кодекса Украины об административных нарушениях предусмотрено составление протокола в двух экземплярах. Водитель обязан иметь при себе документы указанные в пункте 2.1 ПДД и абзаце втором части 2 статьи 16 Закона Украины «О дорожном движении». При остановке сотрудником ГАИ водитель имеет следующие права: знать причину остановки т/с и суть нарушения ПДД (п. 211 ч. 1 ст. 11 Закону Украины "О милиции"); потребовать от сотрудника ГАИ служебное удостоверение (п. 27.2 Инструкции №111); не выходить с т/с кроме случаев предусмотренных п. 27.2 Инструкции №111; знать дату, место и время рассмотрения дела об административном нарушении; пользоваться услугами адвоката. Сам протокол об административном нарушении ПДД не может быть предметом обжалования в судах, а предметом обжалования может быть только постановление работника ГАИ по делу об административном нарушении. Правильность выбора оснований обжалования постановления ГАИ зависит от конкретных обстоятельств дела об административном нарушении.
Страницы (192): «-100-10186187188189190191192»
Задать вопрос

Ваше имя:*
Откуда Вы?:
Ваш e-mail:
Ваш вопрос:*
Введите число (защита от ботов)*: Обновить код
Поля отмеченные звездочкой (*) обязательны для заполнения